Dochované gotické okno a další druhotně použité články (čp. 194) z původní tvrze Stránských ze Stránky z 2. pol. 14. stol., přestavěné Bartošem ze Stránky v r. 1530. R. 1586 připojena i se vsí k Brandýsu n. L., zanikla při úpravách poplužního dvora.
Hlavní obrázek místa
Severní průčelí domu č.p. 194 s druhotně použitým oknem tvrze a částí bývalého vjezdu do poplužního dvora
© Filip Matoušek 03/2006
Graficke pismenko Malé zbytky tvrze v bývalé vsi Stránka, tvořící dnes součást Záp, najdete v jižní části obce. Pokud pojedete od Mstětic po silnici č. 101, v Zápech je třeba odbočit hned první odbočkou vpravo (v začátku klesání) a pokračovat mírně vzhůru až na malou náves, do původního poplužního dvora. Zde najdete po pravé straně nárožní dům čp. 194, na jehož severní fasádě obrácené do návsi jsou druhotně osazené architektonické články z někdejší tvrze.
Filip Matoušek, 21.3. 2006

  historie

  Historie
  Ves Stránka je v písemných historických pramenech doložena již v druhé polovině 14. století, přesněji roku 1386, kdy byla navíc centrem samostatného zboží. Roku 1389 je doložen Jan ze Stránky z rodu Zápských ze Záp a lze předpokládat, že tehdy již existovala i tvrz. Roku 1423 patřil statek Janovu synovi Mikulášovi, který se zde uvádí ještě roku 1448. Roku 1512 koupil Bartoš ze Stránky od svého bratra Beneše „dvůr v Zápích na Stránce s

  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 21.3. 2006
  Popis zbytků tvrze
  Do dnešních dnů se proto z bývalé stránecké tvrze dochovalo pouze pozdně gotické okno s přetínaným ostěním, druhotně použité v patře domu čp. 194. V jeho horní části je dosud patrný nápis „a wondrak syn gegich“, zatímco ještě roku 1910 zdokumentovaná nápisová deska s textem „Leta božiho MVXXX bartoss hospodarz toho czasu byl a lidmila manzielka geho wyerziczij w Krysta Pana“, tehdy rovněž osazená na čp. 194 nad oknem, byla neznámo kdy odstraněna

  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 21.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-východ  (PH)
  Zápy