Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Ves Košátky se prvně písemně připomíná r. 1365. Tvrz zde stála již ve druhé polovině 14. století. Prvním majitelem byl Žibrid ze Slivence, který ji právě v r. 1365 prodal Petrovi Krabicovi z Veitmile .V průběhu století se v Košátkách vystřídalo několik majitelů z tohoto rodu, vč. Zikmunda Krabice z Veitmile. Jan Košátecký z Veitmile v první pol. 15. stol. přestavěl původní tvrz na novou gotickou tvrz s  možností vodního opevnění. Z této tvrze se do dnešní doby zachovala mohutná hranolová věž. V 16. století přešlo košátecké zboží do majetku rodu Kolovratů. První z nich, Jáchym Novohradský z Kolovrat se svou manželkou Annou Bezdružickou z Kolovrat přestavěli gotickou tvrz na nový renesanční zámek. Ústřední stavbou celého komplexu zůstala hranolová věž z původní tvrze. Na severní stranu věže bylo přistavěno jednopatrové křídlo zdobené sgrafitovou výzdobou, s renesančními okny, s římsou a na něj navazující budovy uzavírající nádvoří. Sgrafitová výzdoba celého křídla byla poškozena v roce 1679, kdy zámek postihl velký požár. Zámek je od bývalého předhradí, nyní hospodářského dvora, oddělen příkopem překlenutý kamenným mostem. Na východní straně hospodářského dvora se nachází hranolová vstupní věž ze 16. st. se zachovalými kladkami padacího mostu. Uprostřed dvora stojí barokní sousoší z roku 1609, představující p. Marii se sv. Janem a sv. Václavem. Sousoší je značně poškozené.

 
Graficke pismenko V průběhu 18 st. bylo přestavěno na jiřní straně původní věže nové křídlo v barokním slohu. V horní části zámecké věže stavení se nachází kamenný erb pánů z Veitmile, k němuž byly později přidány znaky Novohradských, Libštejnských a Krakovských z Kolovrat. V 18. století byl k západní straně věže připojen barokní přístavek.
 
Graficke pismenko Alexandr Kolovrat Krakovský prodal zámek v roce 1924 Otakarovi Čapkovi a v r. 1938 získal zámek Robert Weiss. Roku 1948 byly národní správou pověřeny státní lesy, v roce 1952 byl zámek dán k dispozici ministerstvu potravinářského průmyslu, hospodářské budovy byly předány místnímu JZD. Od roku 1958 do roku 1999 byl v zámku umístěn Domov důchodců. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví dědiců po Robertu Weissovi . Noví majitelé přistoupili k rekonstrukčním pracím, ale opravena je zatím pouze vstupní věž do zámeckého hospodářského dvora.

Text: historie
16.3. 2006 - Pavel Vítek