hrad Kleinštejn

Klejštejn, Kleinstein, Pragerhaus

Přístup na Kleinštejn

Graficke pismenko Směrem od obce Kotvina se k hradu nejsnáze dostanete tak, že na konci statku západně od vsi (silážní jáma...) vyrazíte mírně do kopce přímo na jih po znatelné polní cestě podél patníků rozhraničujících pastvinu. Pod lesem narazíte na cestu, která pokračuje do kopce šikmo po svahu. Po chvíli stoupání se cesta stočí doprava na rovinku, kde asi dříve byla také pastvina (dnes převážně zarostlá náletovými dřevinami). Odtud je již dobře vidět výrazný ostroh, kde leží naší cesty cíl. Po cestě pokračujte do kopce k ostrohu, který cesta obchází zprava; zde je asi lepší odbočit na vedlejší cestu, které odbočuje "z hlavní" doleva (jižně) prudčeji do kopce. Závěrečné stoupání svahem si ale ujít nenechte :-).

 
Graficke pismenko Tento návod slouží pouze pro ty, kteří chtějí vědomě porušit zákaz vstupu do vojenského újezdu...

Text: turistické
5.11. 2012 - Starosta