hrad Kleinštejn

Klejštejn, Kleinstein, Pragerhaus
V r. 1435 se Klejnštejn zmiňuje poprvé jako majetek Žibřida ze Žďáru. Klejnštejn náleží mezi hrady bergriftového typu. Zánik hradu spadá do let 1435–1437, kdy byl dobyt při sporu Vendem z Illburka s držitelem Kleinštejna Vojtěchem z Doupova
Hlavní obrázek místa
Klejnštejn
Patrné zbytky věže
2003 ©Petr Tomaštík
Graficke pismenko Zřícenina hradu Klejnštejn se nachází 2 kilometry nad obcí Kotvina, na ostrohu vybíhajícím ze severního svahu Humnického vrchu, nedaleko Klášterce nad Ohří.
Volně přístupný objekt. V letních měsících hustě zarostlé vegetací, vhodný přístup na jaře a na podzim.
Petom, 23.4. 2003

  turistické

  Přístup na Kleinštejn
  Směrem od obce Kotvina se k hradu nejsnáze dostanete tak, že na konci statku západně od vsi (silážní jáma...) vyrazíte mírně do kopce přímo na jih po znatelné polní cestě podél patníků rozhraničujících pastvinu. Pod lesem narazíte na cestu, která pokračuje do kopce šikmo po svahu. Po chvíli stoupání se cesta stočí doprava na rovinku, kde asi dříve byla také pastvina (dnes převážně zarostlá náletovými dřevinami). Odtud je již dobře vidět výrazný

  Starosta, 5.11. 2012

  historie

  Klejnštejn
  Počátky hradu nejsou osvětleny psanými prameny. V roce 1435 se Klejnštejn zmiňuje poprvé jako majetek Žibřida ze Žďáru. Jednodílnou dispozici na čelní straně opevňoval šíjový příkop. Vlastní hrad v podstatě lichoběžníkového obrysu s okoseným jihozápadním nárožím obíhal parkán. Na východní straně nad příkopem se tyčil okrouhlý bergrift. Palác, minimálně z části podsklepený, nejspíše půdorysu o tvaru L, zaujal nejchráněnejší zadní stranu hradu.

  © T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, 23.4. 2003
  Nepatrné terénní nerovnosti na návrší mezi kopcem Havraní a Humnickým vrchem nad potokem Bublavou, na katastrálním území Humnice (dnes součást Martinova), jsou jediným svědectvím o tom, že zde stával snad již ve 14. a pak ještě v 15. století malý hrad, pro nějž se užívá jména Kleinštejn. Stejně nejisté jako jméno jsou i jeho bližší osudy. Jisté je, že celá tato oblast náležela v 15. století ke hradu Egerberku. Kdy hrad Kleinštejn vznikl,

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, 7.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Hradiště