Graficke pismenko První zmínka o Vysokém Újezdu je z r. 1353. Nedlouho poté se stal majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě a od r. 1409 patřil Strahovskému klášteru, kterému patřil, s vyjímkou krátkého období husitských válek, do r. 1581. Tehdy jej koupil Jakub Berka z Kunvaldu.

 
Graficke pismenko První zmínka o zdejší tvrzi je z r. 1598, kdy ji prodal Jakub Berka z Kunvaldu Jiříkovi Pichlovi z Pichlperka na Chrustenicích. Po jeho smrti v r. 1616 jeho syn Rudolf prodal Vysoký Újezd Johaně Kateřině ze Skuhrova a od ní jej r. 1622 koupil Jan Mencl z Kolsdorfu. Dalšími majiteli byli Daniel Nečanský z Minic, od r. 1682 Marie Markéta Slavatová z Trautsonu a od r. 1693 hrabě František Josef Šlik z Holíče. Šlikové drželi Vysoký Újezd až do r. 1763. Šlikové přestavěli, zřejmě po r. 1700, původní tvrz na jednoduchý zámek s kaplí sv. Jana. Pak se majitelé až do r. 1948 často střídali.
 
Graficke pismenko R. 1897 došlo k poslední výrazné úpravě zámku v novorenesančním stylu. Na východní straně byla přistavěna věž, na západní nádvorní průčelí.
 
Graficke pismenko Zámek je patrová stavba nepravidelného půdorysu. Hlavní obytný trakt je s přilehlou branou obrácen štítovým průčelím do návsi. Z jeho protáhlého nádvorního průčelí vybíhá kolmo široké křídlo na způsob mohutného rizalitu s hlavním vchodem. Na jeho opačné straně do parku je přistavěna polygonální hodinová dvoupatrová věž s plechovou zvonovitou bání, lucernou, makovicí a korouhví. Celý zámek je upraven v novorenesančním slohu.
 
Graficke pismenko V druhé polovině 20.stol. byl zámek majetkem JZD a byly v něm umístěna závodní jídelna, kanceláře a byty.
 
Graficke pismenko V roce 1990 byl zámek v restitučním řízení vrácen původním majitelům. Nyní čeká na rekonstrukci.

Text: historie
15.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984