Graficke pismenko Přestavlky s prvně připomínají v r. 1318, kdy zde sídlil Ctibor z Přestavlk. Tvrz se poprvé uvádí v r. 1413, kdy náležela Janovi z Bošína. Později tvrz zpustla a v r. 1539 se již připomíná pouze ves.

 
Graficke pismenko V r. 1567 získal Přestavlky Hynek Talacko z Ještětic a ten v místech původní tvrze nechal postavit novou, renesanční tvrz. Obnovená tvrz se připomíná v r. 1595 v Hynkově závěti. Jeho syn a dědic Hynek mladší Talacko neměl žádné přímé dědice a proto přestavlckou tvrz odkázal svému strýci Adamovi Talacko z Ještětic. Adamův syn Leopold Talacko prodal v roce r. 1699 Přestavlky Barboře Ludmile Zárubové z Hustiřan, rozené z Vrtby. Při té příležitosti se uvádí panský dům, což zřejmě nasvědčuje tomu, že již Talackové původní tvrz přestavěli v barokní zámek.
 
Graficke pismenko Po změně několika majitelů koupil přestavlcký zámek v r. 1860 Jan Keller a v r. 1872 nechal zámek přestavět v pseudorenesančním slohu. Z této doby pocházejí dnešní fasády. Nízká valbová střecha a mezi bočními křídly na západní straně zámku byla zřízena nová hala.
 
Graficke pismenko Dalším majitelům, Ragensdorferům, byl zámek v r. 1945 zkonfiskován. Budova byla upravena pro potřeby chrudimské nemocnice. V současnosti zámek slouží jako Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, výchovné dětské oddělení.

Text: historie
24.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984