zámek palác Larisch-Mönnichů, Těšín (Cieszyn)

Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Městská rezidence hrabat Larischů vzniklá po roce 1789. Východní fronta stojí na bývalé městské hradbě. Po roce 1831 za sv.p. ze Saint Genois přestavěn do trojkřídlé podoby J. Kornhäuslem. Dnes sídlo Muzea Těšínska.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na palác
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Palác Jana Larisch – Mönnicha, zvaný také Larischovský palác, tvoří ojedinělé městské zámecké palácové sídlo v rámci bývalého Těšínska. Palác (zámek) návštěvník snadno najde na konci ulice T. Regera, při parku Míru. Se stavbou své těšínské residence započal hrabě Jan Josef Antonín Larisch – Mönnich po velkém požáru města Těšína v roce 1789 na místě několika menších domů při městské hradbě. Původní okázalá barokně-klasicistní budova prošla ve 30. letech 19. století klasicistní přestavbou podle projektu významného vídeňského architekta Josefa Kornhäusela. Dalšími opravami prošel palác po velkém požáru v roce 1942. V roce 1931 v budově paláce slavnostně zahájilo ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku (M. Makowski, Český Těšín, Regio 2005), 14.3. 2006

  historie

  Palác dal postavit hrabě Jan Josef Antonín Larisch – Mönnich po roce 1789, kdy Těšín postihl zničující požár, jako svou těšínskou residenci. Těšín v té době byl velmi významným městem, dokonce hlavním městem Těšínského knížectví, které až do roku 1918, tvořilo samostatnou jednotku v rámci Slezska a celé Rakouské monarchie. Palác vznikl na místě dvou menších domů u tehdejší Konvitské ulice. V roce 1796 hrabě Larisch – Mönnich dokoupil sousední

  Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča, Praha, Libri 1997), Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku (M. Makowski, Český Těšín, Regio 2005), 14.3. 2006
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  śląskie