radnice

Cieszyn/Těšín
Původní radní dům postaven roku 1496. V roce 1661 přestavěn v renesančním slohu a v roce 1800 přestavba do barokní podoby. Po požáru v roce 1836 budova přebudována J. Kornhäuselem do klasicistní podoby. Dodnes plní svůj účel.
Hlavní obrázek místa
POhled na fasádu radnice obrácenou do náměstí
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Radní dům – radnice, ratusz, rathaus – historického města Těšína (v současnosti v jeho polské části), dominanta hlavního náměstí, tzv. Rynku se nachází ve východní části jeho jižní fronty. Budova radnice má podobu, kterou jí po požáru v roce 1832 vtiskli architekti J. Kornhäusel a O. Kment. Klasicistní strohost a jednoduchost budovy s trojúhelným štítem v němž je umístěna malovaná plastika městského znaku, je kombinována s barokním vzhledem štíhlé, v ose budovy umístěné radniční věže s ciferníkem a ochozem nad nímž je umístěna lucerna. Dosdnes tato historická budova těšínské radnice slouží svému původnímu účelu. Je sídlem nejen těšínského ...
Jan P. Štěpánek, 6.8. 2006

  historie

  Historie těšínské radnice
  Radnice byla postavena v roce 1496 na místě dvou knížecích domů, přiléhajících ke klášteru, které obci daroval kníže Kazimír II. Ten tak učinil poté, co poručil zbořit starou radnici na tzv. Starém trhu (Stary targ). Nová radnice byla renovována v roce 1661 a byl jí zároveň dán renesanční vzhled (malíř Kryštof Palm). Budova radnice byla vážně poškozena při velkých požárech města v letech 1720 a 1789. Po posledně zmíněném požáru prošla budova

  Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča, Libri, Praha 1998), Jan P. Štěpánek, 6.8. 2006
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Polsko
  dolnośląskie