zámek Těšín

letní zámek Habsburků, Cieszyn

Historie loveckého zámku

Graficke pismenko V roce 1838 povolal tehdejší majitel Těšínského knížectví, arcivévoda Karel Habsburský, z Vídně slavného architekta, představitele rakouského klasicismu, Josefa Kornhäusela, aby vedl projekt přestavby a výstavby těšínské knížecí residence Habsburků.

 
Graficke pismenko Kornhäusel doporučil odstranit na vrcholu kopce pozůstatky zřícenin hradu kromě románské rotundy a Piastowské věže a na jejich místě založit anglický park. Pozůstatky tzv. Dolního hradu (předhradí) využil k výstavbě tzv. loveckého zámku a přilehlé oranžerie (ta byla rozebrána v r. 1966). Obě stavby byly dokončeny v roce 1840. Slavný architekt také „vylepšil“ vzhled románské rotundy, kdy jí vtiskl nový klasicistní vzhled a vytvořil z ní pavilón s velkými půlkruhovými okny, klenbami a dvojicemi sloupů po stranách. V nové budově na severním svahu kopce byl v roce 1846 vybudován nový zámecký pivovar. V roce 1914 nechal arcikníže Bedřich (Friedrich) Habsburský vybudovat v parku umělé romantické zříceniny. Ty byly nedávno odstraněny a pod nimi nalezeny základy středověké obranné bašty.

Text: historie
2.8. 2006 - Jan P. Štěpánek podle M. Makowski: Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku, Regio 2005