Historie synagogy

Graficke pismenko Spolek pro vystavění ortodoxní synagogy v Českém Těšíně byl ustanoven ve 20. letech 20. století. Nedlouho poté získal parcelu na vybudování synagogy v tehdejší Breitegasse 16, nedaleko nově se rodícího českotěšínského náměstí. Plány na budovu synagogy vypracoval v roce 1928 renomovaný městský stavitel Eduard David a ještě téhož roku byla budova nákladem 280 tisíc korun československých dostavěna firmou Josefa Noska a Adolfa Richtera z Českého Těšína.

 
Graficke pismenko Protože se synagoga nacházela v těsné blízkosti obydlí, nebyla hitlerovými přívrženci vypálena, ale pouze bylo zdemolováno její vybavení a interiér. V době 2. světové války sloužila synagoga jako sklad kulis a divadelních rekvizit. Po válce byla opět užívána jako modlitební dům společenstva "Szomre Szabos". V roce 1948 však hlavní rabín Natan Bergman odejel i s rodinou do Izraele a budova zůstala opuštěna. V roce 1967 byl opuštěný objekt prodán Polskému svazku kulturně – osvětovému, který synagogu v roce 1978 přebudoval pro své účely.
 
Graficke pismenko Budova je dodnes v dobrém stavu. Na fasádě budovy bývalé synagogy byla 15. září 1994 umístěna pamětní deska na upomínku bývalé židovské komunity.

Text: historie
11.8. 2006 - z polského textu přeložil Jan P. Štěpánek