Zachovalé úseky městské hradby na jihozápadní, východní a částečně na severní straně města při hradu a dále hranolová hradební věž v jihovýchodním nároží hradeb a část barbakánu v západním sousedství hradu.
Hlavní obrázek místa
dochovaná hradební věž na jihovýchodě města
© Jan P. Štěpánek 09/2005
Graficke pismenko Neméně zajímavou památkou města Kežmarok jsou bývalé, založením středověké, městské hradby. Původně jimi byl obehnán celý obvod města, avšak do současnosti se zachovaly jen krátké úseky především na jihozápadní, východní a částečně na severní straně města při hradu a dále hranolová hradební věž v jihovýchodním nároží hradeb a část barbakánu v západním sousedství hradu. Na existenci městského opevnění dodnes upozorňují i některé názvy ulic v jádru města: Baštová, Priekopa (odkazující na hradební příkop) či ulice Nižná brána (odkazující na existenci bývalé Dolní brány, po níž se zachovalo pouze torzo barbakánu při hradě). V roce 1950 bylo historické ...
Jan P. Štěpánek, web, 12.2. 2006

  historie

  Královské město Kežmarok dostalo městská práva již v roce 1269 od krále Bély IV., avšak již předtím zde sídlilo slovansko-německé obyvatelstvo. Jako svobodné město získal Kežmarok mnohé hospodářské i politické výhody – např. právo dvou výročních trhů (1419), sporné právo skladu (1435), právo meče (1438), právo používat erb (1463) a v neposlední řadě právo pevnit svůj obvod pevnými kamennými hradbami. Hradby se mnohokrát městu osvědčily, protože

  Jan P. Štěpánek, web, 12.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  brána, opevnění
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Prešovský