Graficke pismenko První zmínka o tvrzi ve Smidarech je z roku 1544, kdy byl vlastníkem panství Smidar Zdislav z Vartemberka. Od roku 1558 se na tvrzi vystřídala celá řada majitelů, mezi nimi i Albrecht z Valdštejna. V letech 1651–1810 vlastnili Smidary Colloredové. Od nich je získal Karel Rey, který tvrz přestavěl ve zděný zámek. V roce 1813 se tehdy již zámek vrátil do vlastnictví Colloredům a zůstal jim až do roku 1834. V roce 1825 při požáru města byl zámek zničen. Colloredové jej však ihned nechali znovu vystavět.

 
Graficke pismenko Zámek je postaven v pozdně empírovém slohu na obdélníkovím půdorysu. V současné době je značně zpustlý, nevyužívaný a různými přestavbami znehodnocený.

Text: historie
5.1. 2006 -