Graficke pismenko První zpráva o vsi Smidarech, která koncem 13. století náležela pražské kapitule, je z r. 1332. Od kapituly odkoupil majetek kapitulní děkan a daroval jej své neteři Elišce, manželce Beneše z Vartemberka. Tento rod vlastnil Smidary s přestávkou let 1360–1381, kdy náležely Henslínovi z Turgova, do 90. let 14. století. Markvart z Vartemberka a z Kosti prodal Smidary Janu Ohnišťkovi z Ohnišťan.

 
Graficke pismenko Jan Ohnišťko z Ohnišťan byl zpočátku přívržencem husitské revoluce, ale později se stal jejím odpůrcem, a proto Jan Žižka z Trocnova r. 1421 Smidary vypálil. R. 1426 byl Jan Ohnišťko pro rušení zemského míru popraven. Pak se na Smidarech vystřídalo ještě několik majitelů, načas byly spojeny i s bydžovským panstvím, až je r. 1496 Hašek Zvířetický z Vartemberka daroval věnem své manželce Markétě z Chlumu a Košumberka.
 
Graficke pismenko První zmínka o tvrzi je až z r. 1544, kdy se stal držitelem Smidar Zdislav z Vartemberka. Tehdy se statek skládal ze tří vesnic. R. 1558 získala Smidary koupí Sabina Zilvárová z Vřesovic. V rodině Zilvárů byly Smidary až do r. 1622, kdy po odchodu Jana Zilvára z Pilníková ze země koupila majetek Marie Magdalena Trčková z Lípy a od ní r. 1629 Albrecht z Valdštejna, který připojil ke Smidarům Sloupno, Skřivany a Starý Bydžov. Po smrti Albrechta z Valdštejna přešel celý statek do rukou jednoho z jeho vrahů, Johna Gordona. V l.1651–1810 vlastnili Smidary Colloredové, od nichž je na tři roky získal Karel Rey. Colloredové o tvrz nepečovali, neboť měli správu svého panství jinde, Karel Rey ji však přestavěl ve zděný zámek. Colloredové se r. 1813 do Smidar vrátili a zůstali jejich vlastníky až do r. 1834. V r. 1825 byla budova zámku při požáru městečka zničena. Zámek dali hned po požáru znovu vystavět hraběnka Rozina Colloredová, roz. Hartmannová z Klarsteinu, a její bratr Prokop Jan Hartmann z Klarsteina, plnomocník správy smidarského panství.
 
Graficke pismenko Zámek je postaven v pozdně empírovém slohu na obdélníkovém půdorysu, má hladké omítky a je kryt valbovou střechou. Z původní tvrze se zachavaly rozsáhlé valeně klenuté sklepy. Tvrz byla zřejmě před přestavbou na zámek několikrát přestavována, v pozdější fázi mohlo jít i o dvoupalácovou dispozici.

Text: historie
28.2. 2010 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989, aktualizováno