Župní dům

Martin, Turčianský svätý Martin
Budova Župního domu vystavěna v r. 1710 jako správní sídlo Turčianské župy. Barokní dvoupatrová budova upravena v 19. století klasicistně. Od r. 1987 slouží potřebám Turčianské galerie.
Hlavní obrázek místa
pohled od východu na martinský Župní dům
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Historická budova bývalého Župního domu – dominanta historického středu slovenského města Martin. Nachází se v západní části Náměstí SNP, při nároží s ulicí Daxnerovou. V současnosti se v objektu nachází expozice Turčianské galérie.
Jan P. Štěpánek, 15.9. 2008

  historie

  Bývalá budova Župního domu byla vystavěna v roce 1740 v barokním slohu. V té době, ač byla pouze patrová, byla budova v porovnání s maloměstskou polodřevěnou zástavbou městečka Martin opravdu něčím výjimečným. Sloužila především správě Turčianské župy, respektive jejím úředníkům, po definitivním přesunu úřadu z již nevyhovujícího a chátrajícího sklabiňského hradu. V 19. století prodělal objekt klasicistní úpravy a byl nadstavěn o další patro. V

  Jan P. Štěpánek, 15.9. 2008

  popis

  Budova Župního domu je tvořena dvoupatrovou obdélnou budovou, obrácenou delším, třináctiosým průčelím do Daxnerovy ulice. Kratší čtyřosé průčelí směřuje do náměstí. Přízemí je od pater odděleno horizontální římsou. Vyšší patra jsou děleny vertikálně pilastry zakončenými pseudohlavicemi, jež v rozlišení barev přecházejí i přes mohutnou profilovanou podkorunní římsu. Okna jsou doplněna o štukové šambrány. Objekt kryje mansardová střecha členěná

  Jan P. Štěpánek, 15.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Žilinský