Kostel založen patrně ve 12. století. Na konci 13. století byl románský kostel přestavěn goticky. O bazilikální trojlodí byl rozšířen v letech 1360-70. V letech 1859-60 byl upraven v novogotickém slohu a rozšířen.
Hlavní obrázek místa
arciděkanský kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku
© Pavel Kroupa 02/2002
Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Většího vítá v Nepomuku každého, kdo přijíždí po cestě od Plzně. Nachází se na kraji města za Špitálským rybníkem na ostrohu uzavírajícím ze západu Přesanické náměstí, plácek obklopený vesměs památkovými objekty – arciděkanstvím, barokní školou či bývalou rychtou. Sousední městský špitál z roku 1699 byl bohužel zbořen v 60. letech kvůli rozšíření silnice od Plzeň. Pokud po ní přijedeme zaujme nás nevysoká gotická válcová bašta se střílnami opatřená malovanou rustikou, jeden z pozůstatků chrámového opevnění. Budova kostela, tyčící se nad ní, odhaluje z této strany gotické bazilikální trojlodí, za kterým vykukuje barokní zvonice s typickou ...
12.2. 2006

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího
  Kostel založili mniši z Nepomuckého cisterciáckého kláštera již v polovině 12. století. Vzhledem k zdejším zlatým dolům byl zasvěcen sv. Jakubovi, patronu horníků. Na konci 13. století byl původní románský kostel, z něhož se zachoval portál na jižní straně dnešního presbyteria, přestavěn ve stylu rané burgundské gotiky. O bazilikální trojlodí byl rozšířen v letech 1360-70. Na počátku 80. let byla jako náhrada starší zvonice postavena v ose

  12.2. 2006
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 2.10. 2012

  pověsti

  Dle pověsti se okna kostela sama od sebe rozsvítí tajemným světlem vždy, když má zemřít příslušník rodu Šternberků. Rozsvítí-li se pravá strana chrámu odejde na věčnost muž, rozsvítí-li se levá tak žena.
  12.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Nepomuk