Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ze 17.stol. postaven pány ze Šternberka na místě staršího kostela, který roku 1734 ustoupil novému podle plánů slavného stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Hlavní obrázek místa
© Alena Volná, 8/2005

popis kostela

Graficke pismenko Jihozápadní část nepomuckého náměstí A. Němejce uzavírá jedna z hlavních dominant města – poutní chrám sv. Jana Nepomuckého. Jižní průčelí této pozoruhodné stavby K.I. Diezenhoffera tvoří plochý rizalit s kamenným portálem staršího kostela a dvě věže. V nikách jsou umístěny barokní plastiky svatého Františka, Dominika a Jana Křtitele. Největší chrámový prostor zaujímá loď čtvercového půdorysu, jejíž centrální část je sklenuta plackou. Hlavní oltář je zdoben sochou sv. Jana z roku 1848. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Anežce České a sv. Mikulášovi. Na kůru nad hlavním vchodem se nacházejí varhany z roku 1912. K příležitosti Janova narození a úmrtí se zde každoročně konají bohoslužby, které jsou cílem mnoha poutníků.
12.2. 2006

  historie

  Dnešní kostel, zbudovaný nákladem majitele panství hraběte Adolfa Bernarda z Martinic dle plánů Kiliána Ignáce Diezenhoffera v letech 1734-38, nahradil starší kostelík sv. Jana Křtitele postavený Šternberky v letech 1639-54 (obnovený po požáru r. 1688 – z té doby pochází hlavní portál) na údajném místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého. V roce 1855 poničil oheň obě věže, které byly až do konce 19. stl. provizorně zastřešeny.
  12.2. 2006

  pověsti

  Dle legendy stojí chrám na místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého. Městečko Nepomuk bylo těžce postiženo třicetiletou válkou. I rodný dům sv. Jana byl v troskách. Avšak jako zázrakem zůstala zachována zeď s obrazem Kristova narození. Když byl pak na místě domu zbudován kostelík zasvěcený sv. Janu Křiteli, zdobil jej prý i obraz Jana Nepomuckého, který tehdy ještě nebyl svatořečený. Když budějovický biskup navštívil kostel a spatřil onen

  12.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Nepomuk