Štramberk – MPZ

Moravský Betlém

Graficke pismenko Malebné městečko Štramberk sevřené ve svazích mezi vrcholy Kotouče, Bílé hory, Červeného kamene a Zámeckého kopce se zříceninou hradu, který dal celému městu název, je pro svou malebnost a zachovalou autenticitu právoplatně nazýváno „Moravským betlémem“.

 
Graficke pismenko Soubor středověkého gotického hradu, kostela a zachovalých úseků hradeb, jež jsou popsány vlastními hesly, doplňují již turisticky méně známé avšak neméně atraktivní roubené maloměstské domy. Kolorit města je doplněn řadou plastik, původních studní s rumpály, bočních pavlačí domů a vzácnými sedlovými střechami. Právě toto členění na hrad, město a Horní a Dolní Předměstí a vzájemné urbanistické uspořádání jednotlivých rázovitých roubených i pevných staveb maloměstské podbeskydské architektury tvořících dnes již jednotný celek bylo podnětem pro vyhlášení Štramberku v roce 1969 za Městskou památkovou rezervaci. Celkem je ve Štramberku zapsáno 132 památek lidové architektury.
 
Graficke pismenko Město Štramberk je dokonalým cílem rodinných výletů, kde si každý ze členů přijde na své. Nádherné výhledy na městečko jsou z okolních svahů Bílé hory. Při návštěvě města i výletech do okolí neopomeňte ochutnat zdejší raritu, perníkové tzv. Štramberské uši.

Text: turistické
5.2. 2006 - Jan P. Štěpánek, web