hrad Sklabiňa

Sklabiňský Podzámok
Zřícenina středověkého hradu a renes. kaštiela. Založen před r.1309 magistrem Dončem. Mnohokráte byl goticky a renesančně upravován a přestavován. Od r. 1527 až do pol. 20 stol. v držení Révayovců. Od pol. 18. stol. chátrá. R. 1944 vyhořel kaštiel.
Hlavní obrázek místa
západní dělová bašta a torzo stěny jádra hradu
pohled od severozápadu
© Jan P. Štěpánek 11/2007
Graficke pismenko Výrazná a známá zřícenina středověkého hradu a renesančního zámku na vrcholu nepříliš výrazného zalesněného kopce nad obcí Sklabinský Podzámok, asi 7,5 km východně od metropole oblasti Turiec – Martina.
Postup rozpadu hradu i renesančního kaštiela (paláce, zámku) je poměrně rychlý. Hrad je spravován občanským hnutím, které se snaží hrad zabezpečit, zachránit a najít mu důstojné kulturní využití. Areál hradu je na vlastní nebezpečí volně přístupný.
Na hrad je nejsnadnější se dostat z hlavní silnice, odkud vede ke hradu uježděná stezka. Na předpolí hradu se nachází zrekonstruovaná budova původního hospodářského objektu hradu, která slouží občanskému sdružení.
Jan P. ŠTěpánek dle infotabule před stromem, 27.2. 2008

  historie

  Historie hradu Sklabiňa
  První písemná zpráva o hradě je z roku 1309, kdy je uváděn jako majetek zvolenského župana magistra Donče. Tento je považován i za stavebníka hradu. Čili oproti jiným hradům v okolí je ten Sklabiňský poměrně mladší. V roce 1339, když byla od zvolenské župy oddělena samostatná Turčianská župa, se hrad stal majetkem krále a jím dosazený hradní kastelán byl zároveň turčianským županem. V letech 1410 až 70 měl hrad v lenním držení rod Ondřeje

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha 2007, 27.2. 2008

  popis

  Popis hradu a jeho stavebního vývoje
  Nejstarší část hradu se nachází na nevysokém pahorku tvořícím výběžek, oddělený širokým sedlem od protějšího stoupajícího kopce. Jádro hradu vymezovala masivní hradba tvořící víceboký zalamovaný areál rozměrů cca 48 x 27 m. Brána byla prolomena v severovýchodní části hradby. Jádro hradu bylo postupně z vnitřní strany zdi obestavěno obvodovou zástavbou podsklepených paláců, čímž se nádvoří velmi zmenšilo. Uprostřed nádvoří byla prý ještě na konci

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha 2007, 2.3. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )