Zřícenina hradu z 30.let 14.století. Manské sídlo. I.fáze sídla Milčany.
Hlavní obrázek místa
Hrad od severovýchodu ze břehu rybníka.
© Michal Merkl 02/2006
Graficke pismenko Nejlepší přístup k hradu je od chat na severním břehu rybníka. K nim vede cesta z Hostíkovic, pokračující dále k Rybnovu. Ideální je, když je rybník zamrzlý. Složitější je to v jiných měsících, protože k hradu nevede suchá cesta. A zdoláte-li vodu či bažiny, čeká na vás na východní straně lokality cedule se zákazem vstupu s ohledem na výskyt hadů. Jinak hrad leží v krásném prostředí,jemuž dominuje soustava tzv. Holanských rybníků,která má svůj původ už ve středověku. Rybníky jsou napájeny vodami Bobřího potoka,přičemž přítok a odtok je v některých případech prosekán v pískovcovém reliéfu. Doporučuji navštívit tuto lokalitu ...
Michal Merkl, 2.2. 2006

  turistické

  Na samotný ostrůvek se zbytky hradu není zakázán vstup. Jakýkoliv pohyb na hradě však vyžaduje maximální ohleduplnost s ohledem na hnízdiště ptactva v okolním rákosí. Necitlivé a neohleduplné chování návštěvníků by zde mohlo zanechat nenávratné škody.
  Jan P. Štěpánek, 3.2. 2006

  historie

  Milčany - tvrz
  Bažinatá, později rybničnatá krajina s pískovcovými skalami na jih od České Lípy patřila již od konce 13.století převážně Berkům z Dubé. Jižně od Hostíkovic vystupuje z Milčanského rybníka (dříve Velká Nohavice) asi 7m vysoká pískovcová skála, dnes porostlá borovicemi, na níž stávala středověká tvrz Milčany. Původně byla skála, která má oválný tvar o délce asi 30 m, obklopena vodním příkopem a valem, přes něž vedl padací most. Protože celé okolí

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1984, díl. III., Severní Čechy, str.310., 3.6. 2003
  Hrad u Hostíkovic
  Lokalita je pravděpodobně I. fází sídla Milčany. První zmínkou o Milčanech je predikát Přibíka z Milčan z roku 1366 (zmiňován i r.1377). Podle archeologických nálezů byla doba života hradu vymezena koncem první třetiny 14.století a dvacátými léty věku následujícího. Byl sídlem manů Berků z Dubé,jimž milčanské zboží patřilo a zahrnovalo asi ves Holany a část Hostíkovic. Berkovským manem byl i výše zmiňovaný Přibík. Hrad se rozkládá na přibližně

  Michal Merkl (2006),lit.:T.Durdík - Ilusrovaná encyklopedie českých hradů (1999), P.Chotěbor - Encyklopedie českých tvrzí II. (2000),Castellologica bohemica 4/94 a 8/02, 2.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  zřícenina
  nepřístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Holany