Zbytky tvrze z konce 13. století, založené nejspíše pány ze Zbraslavic. Tvrz přestavěna renesančně, po požáru r. 1809 rozebrána a v jejích místech postaveny na starších základech hospodářské budovy. Dochovány zbytky hradeb a sklepy.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled od východu, vlevo upravené zbytky původní věže
© Filip Matoušek 10/2005
Graficke pismenko Městečko Zbraslavice leží asi 16 km jihozápadně od Kutné Hory a 10 km severovýchodně od Zruče nad Sázavou a můžete se sem z obou zmíněných míst dostat bez problémů i vlakem. V západní části městečka hned za kostelem sv. Vavřince se nachází budova nově opravovaného zámku a ještě dále k západu na nízké ostrožně přestavěné zbytky středověké tvrze, někdy označované i jako hrad. Obě památky jsou jako soukromý majetek běžně nepřístupné veřejnosti.
Filip Matoušek, 1.2. 2006

  historie

  Historie
  Prvním doloženým majitelem byl roku 1260 Rudolf ze Zbraslavic, jehož potomci zde potom sídlili až do první třetiny 14. století. Poté bylo zboží rozděleno mezi více majitelů, a to až do počátku 15. století, kdy je opět spojil Mikuláš z Kolovrat na Chřenovicích. Z průběhu druhé poloviny tohoto století je doložen dlouholetý majetnický spor mezi Svatby z Otradovic a Bohušem ze Švabínova a z Drahobudic, který tehdy vlastnil třetinu zbraslavického

  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 1.2. 2006
  Popis tvrze
  Nejstarší panské sídlo ve Zbraslavicích stávalo zřejmě někde v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince, jeho zbytky se ovšem nedochovaly. Někdy před koncem 13. století bylo sídlo přeneseno asi 150 metrů více na západ na konec ostrožny. Zde vznikl obdélný areál, chráněný ze tří stran nevysokými ale strmými svahy a navíc ještě příkopy. Šíjový příkop, dnes zcela zaniklý, chránil i čelní stranu. Západní část tvrze na nejchráněnější straně dispozice

  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 1.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kutná Hora  (KH)
  Zbraslavice