Graficke pismenko Paskovský farní kostel zasvěcený sv. Vavřinci stojí nad levým břehem říčky Olešné vedle mostu spojujícího dva původní paskovské celky, levobřežní vesnici Paskov a pravobřežní městečko Paskov s tvrzí.

 
Graficke pismenko Současný kostel nahradil v roce 1740 starý dřevěný kostelík přenesený do Paskova údajně z  Metylovic. Jednolodní barokní stavba s polygonálně zakončeným presbyteriem je kryta vysokou mansardovou střechou. Kostel doplňují po stranách přístavby kaplí a štíhlá vstupní věž v čele kostela, zakončená cibulovitou bání.
 
Graficke pismenko V nedávné době prošla stavba celkovou rekonstrukcí a kostel opět tvoří důstojnou architektonickou protiváhu nedalekému zámku. Paskov byl r. 2011 opět prohlášen městem.

Text: turistické
31.1. 2006 - Jan P. Štěpánek