Graficke pismenko Po roce 1568 si postavil Adam Přibík z Otaslavic, kterému v té době Nabočany patřili, na severní straně dvora nové sídlo. To se připomíná poprvé v r. 1616, kdy od Adama Přibíka koupila Nabočany Anna Kapounová, rozená z Damsdorfu. Za jejího vlastnictví však nabočanský zámek zpustnul. Teprve v r. 1692, až celé panství koupili Sidonie Voračická, rozená Kapounová s manželem Augustinem Norbertem Voračickým z Paběnic, přestavěli zpustlý objekt v  barokní zámek. Zámek byl jednopatrový, krytý vysokou valbovou šindelovou střechou.

 
Graficke pismenko V r. 1697 koupila nový zámek s dvorem a vsí Marie Eliška z Millesima a od ní pak panství v r. 1716 koupil Josef ze Schönfeldu. Zámek v Nabočanech se stal sídlem hospodářského úředníka spravujícího zdejší dvůr.
 
Graficke pismenko V l. 1820 – 1830, kdy panství spravovala Griselda z Auersperka, rozená z Lobkovic, došlo k přestavbě zámku. Při ní bylo zcela změněno první patro, místnosti sníženy a místo původní vysoké valbové střechy byla budova pokryta nízkou valbovou střechou. Byly zrušeny místnosti v prvním patře, určené pro pobyt vrchnosti a celá budova byla přizpůsobena jen hospodářským potřebám. Touto přestavbou získal zámek dnešní podobu.
 
Graficke pismenko K posledním úpravám došlo v r. 1925, kdy se nabočanský dvůr stal v rámci pozemkové reformy zbytkovým velkostatkem a nový majitel si ho zvolil jako své obydlí.
 
Graficke pismenko V současnosti je zámek, spolu s přilehlým dvorem, součást zemědělského podniku a slouží jako byty. V poslední době byly na zámku zahájeny jeho nejnutnější opravy.

Text: historie
25.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984