artikulární kostel

starý evangelický kostel, Kežmarok

co je artikulární kostel

Graficke pismenko Artikulární kostely jsou jedním z výsledků protihabsburského povstání evangelického uherského magnáta Imricha Thökölyho roku 1678. Na sněmu v Šoproni si povstalci na císaři Leopoldovi I. vynutili svolení se stavbou 38 evangelických kostelů. Ve sněmovních usneseních byla tato výsada zakotvena v článcích čili artikulech č. 25 a 26, které tak daly počátek tomuto neobvyklému termínu.

 
Graficke pismenko Pro stavbu kostelů byla stanovena přísná kritéria. V každé z uherských žup mohly být postaveny pouze dva kostely. Musely stát na okraji obce či mimo městské hradby, na stavbu nesmělo být použito kamene ani železa a to ani v podobě hřebíků. Celodřevěná stavba tak neměla vydržet tak dlouho jako kamenná budova, byla také více ohrožena např. požáry či jinými pohromami. Kostely nesměly mít věž ani zvony, vchod nesměl být přímo z ulice.
 
Graficke pismenko Obdobný postup s přísnými kritérii byl aplikován i při povolování stavby nekatolických kostelů na jiných habsburských državách (např. kostely milosti ve Slezsku či toleranční kostely na Moravě).

Text: historie
26.12. 2006 - Zany