První zmínky o panském sídle jsou z 1. poloviny 16. stol. K přestavbě na zámek přibližně dnešního vzhledu došlo na přelomu 17. a 18. stol. V polovině 19. stol. byl zámek upraven do empírové podoby. Při zámku park s barokní oranžerií.
Hlavní obrázek místa
Slabce
© Luděk Pitter 03/2005
Graficke pismenko Obec Slabce leží v jižní části okresu Rakovník při silnici II/233. Zámek s parkem se nachází přibližné uprostřed obce v sousedství kostela. Zámek obklopuje rozsáhlý, volně přístupný park. Na jeho dnešní podobě se podílelo více stavebníku v období od 17. až do 19. stol. Dnešní vzhled ovlivnily zejména úpravy provedené roku 1847 tehdejším majitelem Hugo Nostic z Rienaku do empírové podoby. Dnes můžeme zámek popsat jako dvoupatrovou obdélníkovou budovu, z níž při severním průčelí vystupuje třípatrová hranolová věž a portikus. Park obklopující zámek byl založen počátkem 18. stol. je v anglickém stylu, o rozloze 12,5 ha. Východně od zámku při ...
24.1. 2006

  historie

  Popis zámku
  Na dnešní podobě zámku se podílelo více stavebníku v období od 17. až do 19. stol. Dnešní vzhled ovlivnily zejména úpravy provedené roku 1847 tehdejším majitelem Hugo Nostic z Rienaku do empírové podoby. Dnes můžeme zámek popsat jako dvoupatrovou obdélníkovou budovu, z níž při severním průčelí vystupuje třípatrová hranolová věž a portikus.
  13.3. 2006
  Historie zámku
  Obec Slabce jednou z nejstarších obcí v této oblasti, připomínaná je již v roce 1005. Osada vznikla při chebské stezce z Řezna do Prahy přes hrad Týřov. Původně zde stával jen poplužní dvůr. Od roku 1539 byly Slabce v držení Buriana z Vahanče, který v letech 1540-42 započal s výstavbou nového sídla, jehož podoba však není přesně známa. Od roku 1605 byly Slabce ve vlastnictví Johanky Ujezdecké ze Vchynic a později se majitelé střídali. Stavbu

  L.P. (čerpáno z více materiálů), 19.3. 2006
  SLABCE TVRZ
  Jihovýchodně od Krakovce leží ves Slabce, kdež před časy tvrz na místě nynějšího zámku stávala. Čásť této vsi patřívala ke hradu Krakovci (viz tamže k roku 1411), druhá byla statkem vladyčím, z něhož se konaly služby k Hrádku Křivoklátu. Na této části seděl vedlé Bohunka ze Slabec roku 1360-1369 Jan Chlumek z Chlumu, jsa také pánem podacím v Chlístově (nyní Kostelíku). Roku 1383 seděl tu Aleš. Od r. 1424 připomíná se často Boreň ( t.j. Bořivoj)

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze... 8, 8.3. 2020

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)