Výrazný terénní reliéf zaniklého hrádku na ostrohu nad levým břehem Olše. Archeologické nálezy datují existenci hrádku do období poloviny 13. století až 15. století.
Hlavní obrázek místa
Mohutný šíjový příkop a vyhozený val (vpravo)
© Jan P. Štěpánek 2005
Graficke pismenko Velmi výrazné terénní relikty zaniklého středověkého hrádku v Návsí může návštěvník poměrně snadno najít v jihozápadní části této předměstské obce Jablunkova. Nejsnadnější přístup k hrádku je z hlavní transitní silnice z Těšína do Jablunkova a dále na Slovensko. Ve směru od Těšína je nejlepší sledovat nádraží v Návsí. Jakmile jej návštěvník mine, měl by na první křižovatce odbočit doprava a po místních cestách se dostat až mostu přes řeku Olši. Ten přejet a již se ocitá přímo na místě nad nímž se poměrně strmými svahy zvedá ostroh s pozůstatky hrádku. Kousek odtud se na břehu Olše nachází místní pila. Ke hrádku se dá dostat buď oklikou ...
Jan P. Štěpánek, 16.6. 2006

  historie

  Archeologické nálezy z lokality
  V roce 1981 a 1983 byly na centrálním platu provedeny dvě sondy. Jedna z nich, vedená zhruba od středu směrem severním až na hranu příkopu v délce 20 metrů a šířce 50 cm, zachytila velmi plytkou kulturní vrstvu, kdy rostlý terén tvořený žlutavým štěrkovito-písčitým podložím začínal již v hloubce 15 cm. Zde byl získán nečetný archeologický materiál. Druhá sonda rozměrů 2 x 0,5 metrů byla položena v jihozápadní části ve směru V-Z a odkryla

  J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 16.6. 2006
  Historie hrádku v Návsí
  Historické prameny o Návsí podobně jako o Hrádku nad Olší chybí. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1435, kdy tam bylo založeno tzv. volenství. Novější literatura klade vznik obce až do 1. poloviny 15. století. Návsí patrně patřilo do skupiny několika strážních hrádku střežících obchodní stezku Jablunkovským průsmykem podél řeky Olše. Archeologicky je hrádek v Návsí datovaný do 14. století s částečnou existencí ve století 15.
  J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 16.6. 2006

  popis

  Popis hrádku v Návsí
  Jádro lokality, centrální plošina, má v současné době zhruba trojúhelný tvar s délkou čelní strany kolem 40 m a délkou cca 50 m od čela lokality k ostrohu nad řekou Olší. Opevnění je směrem k potoku Černý, na západ, a na straně k řece Olši, na sever (severovýchod), přírodně chráněno velmi prudkými svahy k těmto vodotečím. Bohužel, právě tyto strany jádra nejvíce trpí erozí, která mohla plochu v těchto místech zmenšit i o několik metrů.

  J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 16.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)