Archeologické nálezy z lokality

Graficke pismenko V roce 1981 a 1983 byly na centrálním platu provedeny dvě sondy. Jedna z nich, vedená zhruba od středu směrem severním až na hranu příkopu v délce 20 metrů a šířce 50 cm, zachytila velmi plytkou kulturní vrstvu, kdy rostlý terén tvořený žlutavým štěrkovito-písčitým podložím začínal již v hloubce 15 cm. Zde byl získán nečetný archeologický materiál. Druhá sonda rozměrů 2 x 0,5 metrů byla položena v jihozápadní části ve směru V-Z a odkryla mohutnější, cca 20 – 30 cm mocnou kulturní vrstvu, promísenou drobnými uhlíky a kousky mazanice. Nálezy, tvořené především keramikou, byly již četnější. Z dřívějších let (1977, 1980) pochází rovněž několik keramických artefaktů z povrchového sběru, prováděného na severovýchodním ujíždějícím svahu.

 
Graficke pismenko Hmota všech střepů je převážně středně hrubá ostřená, místy i s kaménky (1 – 2 mm), šedá i světlá (okrová až béžová) barva vypálení je zhruba ve stejném poměru, z jemně plavené neostřené hmoty vypálené do cihlové až oranžové barvy, je opatřeno již dosti setřelou hnědožlutou polevou na obou stranách. Okrajové zlomky jsou ponejvíce ve tvaru okruží, jeden je šikmo vzhůru vytažený, obsahuje ve hmotě tuhu a na vnější plošce je zdoben širokou žlábkovanou vinicí. Vyskytly se také okrajové zlomky zvonovitých poklic a několik kusů mazanice s otisky desek a prutů. Železné předměty jsou zastoupeny jen silně zkorodovaným masivním hřebem a několika zlomky přepálených hřebíků. Celý soubor můžeme vročit do 14. století s možností přesahu do století následujícího.

Text: historie
16.6. 2006 - J. Tichánek a kol.: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006


OOO