Historie šancí Hrčava

Graficke pismenko Hrčava zdejší šance jsou poprvé zmiňovány v roce 1645. Z tohoto roku existuje první zpráva v souvislosti se stavbou obranných valů - šancí „Hertiawa“, které patřila do dvojitého pásma obranných pevnůstek budovaných v celém jihotěšínském pohraničí na ochranu před vpády z Uher Jablunkovským průsmykem. Z listiny je patrno, že na současném trojmezí česko – slovensko – polských hranicích stávala obranná tvrz a to ještě dříve, než tam vznikla osada dřevorubců a pastevců.

 
Graficke pismenko V období vrcholící třicetileté války, po druhém švédském vpádu útočila švédská vojska také na severní a střední Těšínsko. Aby nedošlo ke spojení Švédů a Uhrů, bylo nutno posílit území od jihu. Proto byla zesílena obrana jednotlivých šanců a na Hrčavu byl poslán se zvláštním oddílem hejtman Alexander Fröhlich. Ten samozřejmě pravidelně odtud posílal do Těšína hlášení o celkové situaci. V jeho dalších listech se zdejší pevnůstka nazývá Hertzawa, Hertiawa, Hertwia a podobně. V česky psaném patentu kněžny Alžběty Lukrecie z roku 1647 se objevuje jméno v české formě „na Herčavě“.
 
Graficke pismenko Naposledy byly šance v Hrčavě využity roku 1741, kdy byly obsazeny vybranci i vojskem za prusko-rakouské války. Hrčavské šance ztratily v polovině 18. století svůj význam a stejně jako hlavní pevnost v Mostech u Jablunkova pomalu upadaly v zapomenutí.

Text: historie
13.8. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)


Zavřít reklamu