Graficke pismenko Nejvýchodnější obec České republiky – Hrčava, leží asi 8 km jihovýchodně od města Jablunkova. Osada vznikla vyčleněním z polské obce Javořinka a od roku 1926 je samostatnou obcí.

 
Graficke pismenko Lokalita šancí v nejvýchodnější obci České republiky se nachází jihozápadně od centra obce, necelých 300 m od okraje vesnice. Na lokalitu upozorňují nejen místní obyvatelé v jejichž povědomí existence i místo, kde šance stály, stále je, ale i pomístní název Na šancích, který právě v popisovaném místě je uveden na platné katastrální mapě. Místo šancí se nachází na mírném odlesněném vršku, který vybíhá k západu ze zatravněného hřebene táhnoucího se od centra Hrčavy přímo k jihu na hranici se Slovenskem. Na vrcholku však nejsou již žádné náznaky terénních anomálií upomínajících na šance. Místo je zatravněno, částečně slouží jako louka a částečně jako políčko pro brambory. Z lokality je krásně vidět celý masív Gírové, na česko-slovenskou hranici, trojmezí naší republiky, Slovenska a Polska a na polskou obec Jaworzinka (čes. Javořinka).
 
Graficke pismenko Pro úplnost je třeba dodat, že takovýchto drobných pevnůstek – malých šancí je ve zdejším okolí více a kdysi tvořily souvislý řetězec jednotného účelu – strážit hranici před vpádem nepřítele – s hlavním střediskem na pevnosti v Mostech u Jablunkova.

Text: turistické
13.8. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)