Graficke pismenko I v malé podhorské vesničce Dobratice na úpatí hory Prašivé stával kdysi zámeček. Dnes se na Vás spíše každý místní nevěřícně usměje, zeptáte-li se ho na existenci a místo zámečku. Avšak existují i tací, kteří Vám potvrdí, že i u nich kdysi stával zámeček.

 
Graficke pismenko Existence zámku v Dobraticích je spojena s osobou barona Antonína Valentina Kašnice z Weinberga, který byl v 18. století majitelem Dobratic a bydlel v dřevěném loveckém zámečku, na dnešním čp. 27. Podoba tohoto menšího zámku není známa, žádné vyobrazení se nedochovalo. Patrně se jednalo o rozsahem menší přízemní objekt.
 
Graficke pismenko Kašnicové z Weinbergu (Kaschnitz von Weinberg ) byli poměrně mladým panským rodem. Inkolát získali až v roce 1701. Majetky vlastnili především na jižní Moravě kolem Brna (Šlapanice, Jiříkovice) a není bez zajímavosti, že predikát „z Weinberga“ pochází od obce Vinohrádky na Brněnsku.
 
Graficke pismenko Po Kašnicích přechází Dobratice a přičleněné panství Bukovice pod panství Dolnotošanovické.
 
Graficke pismenko V Dobraticích by jste místo dřívějšího zámečku hledali marně. Současný dům s čp. 27 je zcela nový a moderní objekt, od základů nově postavený, a tak snad jen pověst a pár historických zápisů dokládá dřívější existenci šlechtického sídla.

Text: turistické
14.5. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)