Šance na Kempě č.3

Šance 3 – Třetí šance pod vrcholem Kempa se nacházejí severně pod tímto vrcholem. Tentokrát o něco málo níže než předchozí dvoje šance. Vzdálenost k Šancím 2 je asi 150 m. Lokalita je tvořena obdélníkovou teráskou ve svahu délky cca 40-50 m se znatelnými oběma nárožími. Pod náspem šancí, který je vysoký cca 4-5 m, je doposud lehce patrný průběh příkopu táhnoucího se podél celé delší severní strany. Rovná plocha šancí nese orané pole, díky němuž je průběh lokality směrem do svahu neznatelný. Z lokality jde vidět protější masiv Ostré hory s česko-polskou hranicí, údolí Olše a její překročení státní hranice. Přímá viditelnost je na již zmíněné Šance 2 a patrně i na prozatím nelokované šance v poloze Hrádek, na které upomíná několik indicií.

Text: historie
19.6. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)


OOO