Šance na Kempě č.2

Šance 2 – Místo se nachází kousek od Šancí 1, cca 100-150 m. Jedná se opět o zcela nenápadnou lokalitu, podobně jako Šance 1 velmi střelou zemědělskou činností. Šance opět vystupují ze svahu Kempy, tentokrát na severozápadní straně svahu, ve stejné výškové úrovni jako Šance 1. Tentokrát se jedná o místo podobné širokému rovnoramennému trojúhelníku, bastionu, vystupujícímu ze svahu, jehož dvě vystupující strany mají délky každá cca 30 – 40 m. Vystupující nároží šancí je od okolního klesajícího terénu o několik metrů převýšené a šance tak vytvářejí jakousi trojúhelnou terásku. Před nárožím je patrný náznak příkopu. Situace směrem do svahu je dnes zcela setřelá a tím pádem nezjistitelná. Z lokality je nádherný výhled na bukovecké údolí, obec Písek, polskou hranici a až k Jablunkovu. Přímá viditelnost na již zmíněné Šance 1, Šance 3 (100-150 m) a možná i na prozatím nelokované šance v poloze Hrádek.

Text: historie
19.6. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)


OOO