Šance na Kempě č.1

Šance 1 – Místo se nachází do 100 m na západ pod vrcholem Kempa. Šance jsou dnes tvořeny pomyslnou trojúhelnou plochou 75 x 85 x 30 m, která je „přilepena“ na klesající svah do centra Bukovce. Delší stranou jsou obráceny k obci, kratší kopíruje svážnici pole a nejkratší strana je spojnicí dnes nejzachovalejších konců výše jmenovaných delších částí. Od stoupající plochy pole k vrcholu Kempy je lokalita oddělena nenápadným příkopem. Strana obrácená k obci je tvořena náspem asi 4 m vysokým s malým náznakem valu na jeho koruně, proto má vnitřní plocha šancí menší sklon než okolí. Šance jsou velmi nenápadné, poškozené zemědělskou činností a nebýt keřů a vysokých trav, které lemují obvod (svah k obci a příkop do svahu), člověk by je lehce minul. Přímá viditelnost na známější Sušanské šance (cca 550 m) a Šance 2 (cca 100-150 m).

Text: historie
19.6. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)


OOO