Graficke pismenko Vesnice Bukovec na Těšínsku je v mnohé literatuře často správně spojována v souvislosti s objekty několika drobných renesančně – barokních pevnůstek, tzv. šancí. Vedle samostatně popsaných šancích, tzv. Sušanských šancí, které se do současnosti dochovaly až v neuvěřitelně zachovalé podobě, zde však existovaly a částečně i existují „jedny“ šance. Těmi jsou tři objekty rozmístěné kolem vrcholu zvaného Kempa (571,3 m. n. m.). Právě o vrcholu Kempy se v mnohé literatuře často mluví jako o místě šancí, nikdo však doposud nepopsal, jak přesně tyto objekty vypadají, a kde jsou umístěny. Mě a mým kolegům se však podařilo zjistit, že i zde jsou doposud lehce patrné valy, které byly vybudovány v 16. století na ochranu proti nájezdům Turků jako součást hraničního opevnění Těšínského knížectví, avšak v mnohem menší míře než je tomu u pravidelné reduty Sušanské šance. Od šancí Sušanských jsou tyto vzdálené cca 600 m. Pro popis šancí na Kempě jsme jednotlivé objekty označili čísly 1 – 3.

 
Graficke pismenko Všechny bukovecké šance byly vybudovány v období třicetileté války a využívány i později, hlavně však v období tureckého nebezpečí. Důvodem jejich zbudování byla skutečnost, že tudy vedla stará císařská obchodní cesta z Živce do Jablunkova. Vrch Kempa je doposud nezalesněný a z hlediska strategického je jejich umístění ideální díky rozhledu do všech stran. Na odborný průzkum lokalita stále čeká.

Text: turistické
19.6. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)


OOO