Doubravice

Pačíska

Graficke pismenko Pozůstatky opevnění neznámého stáří na vrcholu kopce Pačíska (Pačická hora) ve výšce 504 m. Plocha ve tvaru nepravidelného lichoběžníku je na severní, západní a jižní straně obehnána nízkým valem, doplněným hlubokým příkopem. Na jednom místě lze najít čtvercovou jámu, snad vyzděnou nenápadnými fragmenty zdiva. Opevnění na východní straně chybí, lze předpokládat, že nebylo nikdy dokončeno. Lokalita nebyla dosud zkoumána, bývá kladena do halštatsko-laténského období nebo raného či vrcholného středověku. Podle velikosti a charakteru opevnění se asi nejedná o hradiště, spíše o staveniště velké tvrze či malého hradu.

Text: historie
24.9. 2009 - Milan Caha (zdroj: Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003)


OOO