Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Kostel svatého Jana Křtitele v Bílkově u Dačic

Graficke pismenko Počátky bílkovského kostela nejsou zcela jasné. Na ostrožně nad potokem Vápovkou se předpokládá existence osídlení již v 9.–10. století a snad i šlechtického sídla ve vazbě na kostel před stavbou hradu. Nejstarší částí dnešního kostela bylo románské presbyterium a raně gotická loď z poloviny 13. století. K nim zřejmě ještě před koncem století přibyla severní kaple/sakristie, jejíž navázání na východní straně je velmi pozoruhodné. Presbytář pak byl zásadně upraven po polovině 14. století.

 
Graficke pismenko Po zničení sousedního hradu v polovině 15. století byl zřejmě kostel opevněn, zbytky tohoto opevnění obsahuje ohradní zeď hřbitova s opěráky. Tehdy došlo i k úpravám vlastního kostela, zřejmě včetně vysazení obranného podsebití, jehož zbytky jsou na stavbě dosud viditelné. Krov lodi je sestaven ze dřeva. smýceného v zimě 1456/57, nad presbytářem pak 1514/15.
 
Graficke pismenko Roku 1803 nahradila původní dřevěnou věž nová hranolová zděná s cibulovou helmicí, roku 1844 byla zaklenuta dosud plochostropá loď.
 
Graficke pismenko Ze staršího zařízení se dochoval sanktuář a křtitelnice (13. a 15. století), většina ho pochází z 18.–19. století.

Text: historie
4.1. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis, 2001


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu