Městský hrad na okraji historického centra města Kežmarok. Gotický hrad postaven na základě kláštera a kostela sv. Alžběty ze 13. století. Mnohokrát upravován. Dnes městské museum.
Hlavní obrázek místa
representační vstupní věžovitá brána do hradu
© Jan P. Štěpánek 09/2005
Graficke pismenko Dominanta města Kežmarok, městský hrad složitého vývoje na severovýchodním okraji obvodu historického centra města. Původní gotický hrad přestavěný v renesanční residenci rodu Thökölyů, byl původně obklopen dvojitými hradbami a vodním příkopem. Do současnosti se z hradu dochovalo jeho vnitřní opevnění se systémem bašt a branskou věží, severní a západní palácové křídlo. Hrad, budící dojem kastelového typu, slouží jako městské museum. Denně, mimo pondělí, je možno si hrad prohlédnout s odborným výkladem průvodce. Za návštěvu stojí kromě hradu i samotné historické centrum města, jež si doposud zachovalo svůj středověký půdorys a historickou atmosféru. Město je svým ...
Jan P. Štěpánek, 2.1. 2006

  historie

  Přesná doba vzniku hradu není známa. Místo současného hradu bylo osídleno již v době hallštatsko-půchovské a velkomoravské. Nejstarší středověká stavba v prostru hradu byla odkryta v jeho severovýchodní části. Jedná se o základy kostela sv. Alžběty, který je doložen již před rokem 1251. V roce 1368 byla k jižní straně kostela přistavěna lendackými křižovníky klášter. První historicky doložená zmínka o hradě v Kežmarku pochází z roku 1447, tehdy

  Jan P. Štěpánek za použití www.zamky.sk, 2.1. 2006
  Popis Kežmarského hradu
  Přirozený vstup do hradu tvoří branská čtyřboká třípodlažní věž, původně s padacím mostem. Nad průjezdem se nachází alianční deska s informací o přestavbě hradu Štěpánem Thökölym v roce 1628 s nápisem: „Turis fortissima, nomen Domini Stephanus Teokely de Késmark. Anno salutis 1628. Hanc renovari curavit“. Strop průjezdu tvoří valená klenba. Zajímavostí je přepažený takřka půlkruhový otvor s kamenným portálem na její západní straně, který původně

  Jan P. Štěpánek, 2.1. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Prešovský
   Kežmarok  ( KK )