zámek palác Goltz-Kinských

palác Kinských (Národní galerie v Praze)

Graficke pismenko Na místě současného rokokového paláce stávaly původně tři samostatné objekty s raně středověkými základy. Dům nejblíže známého domu U kamenného zvonu je písemně zmiňován již v roce 1363. Bylo však prokázáno, že zde stával již románský objekt z 12. století. Jeho přízemí z kvádříkového zdiva se zachovalo ve sklepení paláce. Severní část paláce má základ ve druhé třetině 13. století, což dokazuje původní kamenné přízemí v dnešních sklepech, včetně raně gotické křížové klenby.

 
Graficke pismenko Oba objekty byly spojeny v roce 1508 za Albrechta z Kolovrat. Někdy po r. 1560 za Trčků z Lípy a později za Příchovských z Hodějova byl objekt renesančně přestavován.
 
Graficke pismenko Nejpozději v roce 1750 se severní část objektu stala majetkem Jan Arnošt hraběte z Golzu. Ten před rokem 1755 přikoupil i část jižní a obě definitivně spojil do jednoho stavebního celku. Tento jednotný celek byl v letech 1755 – 66 přestavěn architektem Anselmem Luragem podle plánů K. I. Dienzenhofera v rokokový palác. Se sochami I. F. Platzera. V roce 1768 kupuje palác František Oldřich Kinský.
 
Graficke pismenko Ve 30. letech 19. století přikoupili k paláci Kinští i nejsevernější budovu a připojují ji k celku paláce. Od roku 1949 spravuje budovu Národní galerie, jejímž je i palác sídlem.
 
Graficke pismenko V nedávné době se rod Kinských neúspěšně pokoušel o navrácení paláce.

Text: historie
10.12. 2007 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000