Tvrz ve Štěkni byla postavena ve 14. století. V letech 1664-1665 Losiové z Losimthalu původní tvrz přestavěli v raně barokní zámek. Průčelí zámku upravena r. 1784 a v první polovině 19. století po požáru v josefinském slohu.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí zámku
© Pavel Vítek 06/2006
Štěkeň ležící na levém břehu řeky Otavy, 8 km východně od Strakoni. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Bývala centrem samostatného statku. Ten se v roce 1622, kdy byl konfiskován Janu Malovcovi z Malovic skládal z městečka s pivovarem a čtyř vsí. V roce 1648 koupili Štěkeň Losiové z Losimthalu, kteří zbudovali na místě staršího sídla raně barokní zámek. Po vymření rodu v roce 1781 získal po dlouhých sporech jeho rozsáhlé majetky známý učenec Josef Mikuláš, hrabě z Windisch-Graetzu. Ve Štěkni v r. 1919, jako na prvním šlechtickém majetku, byla provedena pozemková reforma Československu. V r. 1922 zámek získal výměnou za areál na pražské Malé Straně řád IBM (Ústav anglických panen), který se věnoval výchově ...
Pavel Vítek, 22.6. 2006

  historie

  Tvrz ve Štěkni byla postavena ve 14. století, kdy byla ve vlastnictví vladyckého rodu Bavorů. V r. 1378 získali Štěkeň rod pánů z Janovic a Vimperka. Od r. 1412 až do r. 1610 byla Štěken ve vlastnictví Říčanských z Říčan. Majitelé se pak až do roku 1648 často střídali, kdy se vlastníky panství a tvrze stali Losiové z Losimthalu a po vymření rodu v r. 1781 hrabata z Windisch-Graetzu. Ti zámek vlastnili až do r. 1922. V letech 1664-1665 Losiové

  Pavel Vítek, 22.6. 2006

  Časová osa

  počátkem 14. století
  První známý majitel Bavor či Bašek ze Štěkně (1318–1331)
  1412 - 1610
  Nejdelším držitelem panství byl rod Kavků z Říčan. Nejznámější z nich byl pan Heralt starší Kavka z Říčan (1520 – 1563).
  1612
  Panství zakoupila Anna Malovcová z Újezda.
  1622
  Bylo panství předáno Ferdinandovi Rudolfovi Lažanskému jako zástava za půjčené peníze.
  1623
  Ferdinand Rudolf Lažanský prodává panství Jiřímu Mitrovskému z Nemyšle a ten dále Jakubu Khyslovi, hraběti z Hottschee.
  1636
  Panství kupuje Janu Antonín, kníže z Eggenburka.
  po roce 1648
  Císař Ferdinand III. daroval panství Janu Antonínovi Losimu z Losimthalu jako odměnu za finanční pomoc, kterou mu poskytl ve válce se Švédy.
  1668
  Byl zřízen kostel sv. Mikuláše, zámek získal svůj kamenný znak císařskou iniciála Ferdinanda III.
  1682
  Majetek přechází dědictvím na Jana Baptistu. Po jeho smrti získává panství Jan Antonín Losi. Tehdy vznikly stropní fresky a na klenbě sálu znak sdružený se znakem své druhé manželky Claudie Strassoldo.
  1721 - 1780
  Panství přechází dědictvím na Adama Filipa.
  1784
  Josef Mikuláš, knížeti z Windisch-Graetzu, zámek po požáru částečně přestavěl, upravil v josefínském slohu a nad kamenným znakem hraběte Losiho v horním průčelí budovy nad vchodem dal zasadit svůj kovový rodinný znak.
  1837
  Marie Eleonora nechala nad vchodem do zámku vystavět vítěznou slavobránu.
  1862
  Zdědil panství Alfred Mikuláš.
  1876
  Přechází panství dědictvím na Alfreda Augusta.
  1921
  Prodal Alfred August zámek řádovým sestrám - jejich Ústavu anglických panen. Byla zde zřízena dívčí škola s internátem.
  1949
  Převzal Štěkeňský zámek stát, který zde zřídil Domov důchodců.
  2001
  Zámek je postupně rekonstruován a do původního stavu.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Štěkeň