Graficke pismenko Zprávy o majitelích Nihošovic jsou velmi neúplné, v l. 1352–1365 se připomíná Mikuláš řečený Kosoř z Nihošovic. Pro nedostatek pramenů nelze rozhodnout, zda Mikuláš Kosoř, který byl v l. 1403–1410 purkrabím na Helfenburku a jedním z ručitelů za Jindřicha z Rožmberka za dodržení smíru sjednaného s králem Václavem IV., byl totožný se stejnojmenným předchůdcem. R. 1471 se uvádí Bušek Buzický z Nihošovic. O tvrzi a dvoru v Nihošovicích je dost pozdní zmínka z r. 1518. R. 1583 je znám Adam Chřepický z Modliškovic seděním na Nihošovicích.

 
Graficke pismenko Pozdější majitel statku Adam Řepický ze Sudoměře ustanovil ve své závětí r. 1563, aby po jeho smrtí převzal Nihošovice Arnošt mladší Vítanovský z Vlčkovic. Ten byl po Bílé hoře v r. 1623 odsouzen konfiskační komisí k manství. Jeho syn Jindřich Vilém dosáhl později v r. 1646 propuštění z manského závazku a v r. 1670 prodal Nihošovice Františku Albrechtu Chřepickému z Modliškovic. Jeho syn Ferdinand prodal v r. 1698 „tvrz panskou" s dvorem a pivovarem a vsí Nihošovicemi Bernardu Věžníku z Věžnik, od něhož koupila Nihošovice v r. 1706 svatovítská kapitula v Praze. Tehdy se nihošovská tvrz uváděla naposledy. Statek byl pak připojen k Volyni.
 
Graficke pismenko V l. 1670–1675 byl k dřívější tvrzi (zachované zřejmě v jednom křídle) přistavěn patrový zámek obdélného půdorysu. Za zámkem je tříprostorový valeně klenutý sklep. Na východní straně vystupuje pětiboký závěr bývalé kaple sv. Magdaleny. Bosovaným portálem se vstupuje do vysokého klenutého průjezdu. Místnosti v patře jsou plochostropé.
 
Graficke pismenko Po r. 1945 se budova se stala majetkem obce. V bývalé kapli bylo zřízeno kino, v poschodí byty.

Text: historie
22.2. 2010 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986 - aktualizováno