Zámek vzniklý přestavěním tvrze v 19. století. V roce 1413 se zmiňuje Petr z Ojnic. V roce 1520 byla tvrz vypálena a následně obnovena. Kromě arkád v západním křídle bez výrazných architektonických detailů. V JZ části zámku místnost z původní tvrze.
Hlavní obrázek místa
© Martin Kabeláč 07/2004
Graficke pismenko První zmínka o vsi Vojnice je z roku 1384, kde se uvádí jako majetek johanitů. V roce 1413 se v souvislosti s tímto panstvím zmiňuje Petr z Ojnic, později je zmiňován Jindřich Sádlo z Kladrubce. V roce 1520 byla tvrz Václava Sádla vypálena v rámci trestné výpravy proti spojencům Zdeňka Malovce, kteří s ním olupovali a přepadali kupce. Tvrz, pravděpodobně opravenou, prodal Sádlo v roce 1543 Adamovi Kocovi z Dobrše, který Vojnice připojil ke statku v Ohrazenicích. Počátkem 17. století patří Vojnice jako samostatný statek Janovi Kašparovi Vojslavu z Branišova, který umírá v roce 1663. Jeho dědic Václav Markvart ...
Petr Nožička, čerpáno z: kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. , Svoboda, Praha 1986, F. Kašička – B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku, Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích, 1986, 5.3. 2010

  historie

  Vojnický zámek nabízel průmyslníkovi útočiště.
  V r. 1883 koupil zámeček a k němu příslušející statek ing. František Wellner (1840- 1921), technický ředitel Škodových závodů v Plzni. Koupí zámečku chtěl dát rodině letní byt v přírodě, v kterém by si všichni odpočinuli od ruchu velkoměstské a stále průmyslovější Plzně. Nový majitel z větší části vyměnil vnitřní zařízení zámku a upravil jeho interiéry jednoduše v duchu osvícené doby konce 19. století. Rodina tu trávila každé léto a jen v zimě

  S použitím článku historika prachatického muzea, p.Kubů, Jaroslav Špiroch, 31.5. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Vojnice