Graficke pismenko První písemná zmínka o Komárovu je z roku 1263, kdy se se mluví o Bohuslavu z Komárova. Další zmiňovaný je Petr z Komárova v letech 1386–1405. Rod si později změnil na jméno Pešíkové z Komárova. Počátkem 16. století byla tvrz rozšířena a přestavěna Kunatou Pešíkem. První zmínka o samotné tvrzi je až z roku 1543. Tehdy měla tvrz čtvercový půdorys v rozích s válcovými věžemi a obytnými křídly. V roce 1610 koupil tvrz Ota z Losu, který byl popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí – panství připadlo k hořovickému zboží. V průběhu třicetileté války byla tvrz vypálena. V roce 1648 se uvádí jako zpustlá, v roce 1681 zřícená, v roce 1709 se dala část použít na hospodářské účely a v roce 1799 spadla poslední z věží. Počátkem 19. století byl objekt opraven na byty a kovárnu, poté změněn na školu a byt učitele a v roce 1877 pro havarijní stav zbourán. Koncem 19. století byla, s využitím středověkého suterénu, postavena nová škola. Dnešní suterén je původní přízemní dispozice pešíkovského paláce.

Text: historie
2.2. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí II., Argo 2000