Velký empírový kostel v Království u Šluknova byl postaven v letech 1844–48 a vybaven soudobým zařízením. Je dokladem prudkého rozvoje výběžku v I. polovině 19. století v souvislosti s textilním a strojírenským průmyslem.
Hlavní obrázek místa
Kostel od západu
© Ivan Grisa 04/2010
Graficke pismenko Království (součást města Šluknov) se táhne podél Rožanského potoka a silnice III. třídy Šluknov - Jiříkov. Přímo u ní stojí i kostel, poblíž něhož lze parkovat i nastupovat do autobusů linky Šluknov - Jiříkov - Rumburk. Nedaleko odtud prochází modrá turistická značka mezi oběma městy a cyklostezka 3042.
Ivan Grisa, 12.4. 2010

  historie

  Kostel svatého Vavřince v Království
  Někdejší samostatné obci, poprvé připomínané po husitských válkách, dominuje od poloviny 19. století velký empirový kostel s hranolovou věží v ose hlavního severního průčelí a okrouhlým závěrem, za kterým najdeme zajímavý soudobý hřbitov. Bývalá fara stojí východně od kostela. Celý komplex dokládá někdejší husté osídlení Šluknovského výběžku, které bylo způsobeno masivními saskými investicemi do místního průmyslu v I. polovině 19. století. Cizí

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, 12.4. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Království