Barokní zámeček, vybudovaný jako letní sídlo březnických jezuitů z tvrze, připomínané roku 1376. Poté až do roku 1948 majetek Schwarzenberků, pak škola a garáže JZD. Dnes opět v soukromých rukou, slouží jako luxusní wellnes centrum.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 06/2008
Graficke pismenko Obcí neprochází žádná značená turistická cesta, nejbližší je modrá značka z Březnice do Tochovic.

Zámek není z venčí příliš vidět, je obklopen zdí a zelení. Dobře prohlédnout si leze hospodářský barokní trakt, jižní křídlo ozdobené renesančními sgrafity a zdobnými štíty lze zahlédnout pouze z dálky, například přes přilehlý rybník. V areálu se údajně nachází i barokní kaple.
16.5. 2009

  historie

  Ves Staré Sedlo (od 16. století zvaná Starosedlecký Hrádek) je poprvé zmiňována roku 1376 v predikátu Petra, řečeného Lid ze Starého Sedla. V 15. století zde sídlil Jan Štěpánovec z Vrtby, za nějž tvrz dobyl jeho rival, Jan Zmrzlík z Orlíku. Vnučka Jana Štěpánovce se provdala za Jaroslava Libštejnského z Kolovrat a od jeho vnuka získali Hrádek jezuité. Ti zde hospodařili do roku 1773 a zasloužili se o přestavbu tvrze na barokní zámek, který

  Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1980), 16.5. 2009

  popis

  Zámek se tyčí na svahu předcházejícím ve výraznou skalní vyvýšeninu nad rybníkem. Je to patrová dvojkřídlá budova nepravidelného půdorysu, který prozrazuje její nejednotný původ. Průčelí jsou pokryta sgrafity, zčásti dochovanými z období renesance, zčásti však doplněnými při novodobých opravách na wellnes centrum. Nejstarší částí zámku je jižní křídlo, které bylo původně samostatným palácem obdélného půdorysu. Původní dispozice se dochovala v

  Encyklopedie českých tvrzí, 3.díl S-Ž,, kolekt. aut.,,nakl.Argo,2005, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy,kolekt.aut.,nakl.Svoboda, 1986, Jaroslav Špiroch, 17.6. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)