Tvrz ze 16. stol., přestavěná v 1. pol. 18. stol. za Lipovským z Lipovic podle návrhu Giacoma Antonia de Maggi na barokní zámek, později zámek sloužil jako byty, dnes opraven soukromým vlastníkem.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 05/2007
Graficke pismenko Zámek stojí severně pod vsí, při hrázi Velkého Životického rybníka, mimo centrum obce Životice. Pojedete-li po silnici ze Životic směrem na Kladrubce, uvidíte jej stát vlevo pod silnicí nad rybníkem.
L.P., 24.5. 2007

  historie

  Původně tvrz, která v 16. a 17. stol. náležela Strojetickým ze Strojetic a byla centrem samostatného statku. V letech 1713-1738 nechali pozdější majitelé Lipovští z Lipovic tvrz přestavět podle návrhu stavitele Giacoma Antonia de Maggi na barokní zámek. Od roku 1769, kdy krajský hejtman Václav Lipovský z Lipovic Životice prodal, patřily Životice ke lnářskému panství. Zámek ztratil na residenčním významu a začal sloužit jako byty. Tak tomu bylo i

  L.P.(Koblasa P., Kovář D.: Panská sídla jižních Čech, Veduta, České Budějovice, 2003), 24.5. 2007

  popis

  Zámek tvoří patrová budova obdélníkového půdorysu, krytá valbovou střechou, na zadní straně je patrný rizalit bývalé kaple. Vstup, původně snad průjezd, je sklenut pruskými plackami, patro je plochostropé. Podle některých autorů je na vstupním průčelí osazen znak patřící Lipovským z Lipovic.
  L.P. (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 4, [T/Ž], Academia, 1982), 24.5. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Životice