Kostel Narození Panny Marie ve Stvolnech

Graficke pismenko Stvolny se pravděpodobně připomínají pod jménem Woitin v listině plaského kláštera z roku 1250. Ten je roku 1319 vyměnil s Jetřichem z Brdna za Radčice. Od roku 1330 až do zániku feudálních práv patřily panství v nedalekém Rabštejně nad Střelou. Český název vsi se postupně ustálil ve tvaru Stvolno, německý Zwolln je poprvé doložen až roku 1665. Dnešní tvar vytvořil pravděpodobně omylem František Palacký.

 
Graficke pismenko Kostel ve Stvolnech (Stvolnu) vznikl pravděpodobně nejpozději kolem roku 1300. Do husitských válek zde byla samostatná fara, později byl filiální k Rabštejnu. Jedná se o nevelký jednolodní objekt s obdélným odsazeným presbytářem a sakristií u jeho severního boku. Interiér lodi a presbytáře je plochostropý, sakristie má valenou klenbu. Funkci věže zastává jezdec posazený na hřebeni velmi strmé valbové střechy.
 
Graficke pismenko Kostel byl poškozen za husitských válek, obnova proběhla v letech 1480–90. Po požáru za třicetileté války byl obnoven v letech 1664–77, kdy byl upraven zejména tvar oken. Sakristie vznikla podle některých pramenů až v 19. století, síla jejích zdí však nasvědčuje staršímu původu, nelze vyloučit ani to, že by mohlo jít o přízemí zaniklé věže.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 a odsunu zdejších Němců kostel zchátral. V posledních letech byla obnovena střešní konstrukce, celkový stav objektu je ale nadále vážný.
 
Graficke pismenko Kostel obklopuje hřbitov, ohrazený zřejmě velmi starou zdí na okrouhlém půdorysu. Před západním průčelím je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, přenesená sem roku 1977 od silnice směrem na Močidlec.

Text: historie
18.12. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a webové stránky http://www.stvolny.estranky.cz/