Evangelický kostel Dolního sboru, augsburský, vystavěn v r.1782 v jednoduché empírové podobě. Koncem 19. století výrazně přestavěn v neorománském slohu.
Hlavní obrázek místa
evangelický kostel z Dolního města
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Evangelický kostel Dolního sboru, zvaný také augsburský, byl vystavěn jako jeden z prvních na Moravě po vydání císařského tolerančního patentu. Novorománský kostel se štíhlou průčelní věží stojí nad Palackého ulicí směřující k zámku, nedaleko hlavního hřbitova.
Jan P. Štěpánek, 6.1. 2008

  historie

  Vsetínský evangelický kostel byl postaven jako jeden z prvních na Moravě po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. Jako každý evangelický kostel, i ten vsetínský z roku 1782 musel mít vchod z boku a nesměl mít věž ani zvony. Až přestavbou na konci 19. století se jeho jednoduchý empírový vzhled změnil v současnou novorománskou svatyni.
  Jan P. Štěpánek dle info tabule na místě, 6.1. 2008

  pověsti

  Pověst o vydání tolerančního patentu císaře Josefa II.
  Poslední podnět k vydání tolerančního patentu údajně dostal císař Josef II. při svém neplánovaném přenocování na zámku ve Vsetíně: při ranním odjezdu u zámecké brány 29. dubna 1780 zastavila jeho kočár deputace vsetínských evangelíků a předala mu "poníženou prosbu ve jménu 35 obcí evangelických, aby dovoliti ráčil svobodně vyznávati víru jejich, pro niž krev i život svůj položiti jsou odhodláni". Císař prosbu přijal a přislíbil, že se jim brzy

  webové stránky Vsetína, 6.1. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)
  Vsetín