Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Kostel Narození svatého Jana Křtitele v Klapém

Graficke pismenko Obec Klapý se připomíná poprvé k roku 1197, kdy ji velmož Hroznata věnoval spolu s řadou dalších majetků na Litoměřicku tepelskému klášteru. Klášterní držba se rozrostla ve 30. letech 13. století, později se však obec stala součástí panství nedalekého hradu Házmburka (později Libochovic).

 
Graficke pismenko Dnešní kostel pochází podle stylového rozboru nejstarších dochovaných částí (zejména vítězný oblouk a hlavní vstupní portál) ze 40. let 13. století. Byl zřejmě poškozen při neúspěšném husitském obléhání hradu, velkou obnovou spojenou se změnou zasvěcení prošel roku 1493.
 
Graficke pismenko Další významná obnova roku 1779 částečně setřela jeho gotický vzhled (zejména zrušením okenních kružeb), počátkem 40. let 19. století byla do osy západního průčelí postavena novogotická hranolová věž (1842 osazená hodinovým strojem).
 
Graficke pismenko Kostel jen se štěstím unikl velkému sesuvu půdy 8. 4. 1898, kdy bylo v obci zničeno 28 objektů. Také další obdobné katastrofy z 11. 4. 1900 (zničeno 52 domů) i 22. 6. 1939 se mu vyhnuly. Památkou na ně jsou mimo jiné boží muka severně od kostela, jejichž podstavec se ocitl hluboko pod terénem.
 
Graficke pismenko Následky poválečného chátrání kostela odstranila velká oprava roku 2000, při které byl obnoven i výše zmíněný hodinový stroj. Kostel přesto nese známky ne zcela stabilního podloží na svahu hradního kopce.

Text: historie
12.12. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitiských válek, Unicornis 2001 a webové stránky obce Klapý

tianDe Praha

Kostel dominuje obci, rozložené podél silnice II/237 mezi Libochovicemi a Třebenicemi. Přímo u kostela lze parkovat (je zde i odbočka k placenému parkovišti pod hradem). Autobusové linky zde projíždějí jen v pracovních dnech, nejbližší železniční zastávky Libochovice město a Slatina pod Házmburkem n…
turistické - Ivan Grisa
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu