Graficke pismenko Vesnická památková zóna chrání od roku 1995 především unikátně dochovaný půdorys a hmotovou skladbu obce Slatina. Tu připomíná poprvé k roku 1057 zakládací listina litoměřické kapituly. Její probošt ji roku 1319 nově vysadil jako velikou okrouhlici na vejčitém půdorysu. Jako u jedné z mála vsí v Čechách se původní půdorys zachoval, aniž by došlo k vestavbě druhotné zástavby do prostoru návsi.

 
Graficke pismenko Z historické zástavby se kromě kostela (viz heslo) nedochovalo prakticky nic, většina domů pochází v dnešní podobě z 19.–20. století. Velmi významným rysem je rozsáhlé uchování věnce zděných stodol kolem většiny obvodu původní vsi. I když dnešní stodoly mají vzhled opět převážně z 19. století, jejich hmotové uspořádání respektuje původní měřítko vesnice.
 
Graficke pismenko K rozrušení původního členění zástavby došlo v podstatě jen v jihovýchodní části, kterou zabral areál zemědělské velkovýroby (dosud funkční). Poněkud problematickým, byť z funkčního hlediska velmi záslužným počinem byla výstavba nových domků pro rodiny, postižené povodní roku 2002 podél cesty na Hazmburk.

Text: historie
26.12. 2009 - Ivan Grisa, dle Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic, díl IV. Ústecký kraj, Libri 2009