Památník Vojna

nápravně pracovní tábor

Graficke pismenko Původně zajatecký tábor z let 1947-1949 pro německé válečné zajatce byl v období let 1949-51 přebudován v tábor nucených prací. V období let 1951-1961 sloužil jako vězeňské zařízení zejména pro politické vězně komunistického režimu.

 
Graficke pismenko Pojmenování získal podle nedalekého vrcholu, který se nad moře vypíná pro místo příznačných 666 metrů. Po odsunu německých zajatců na přelomu 40. a 50. let byla volná, a tolik potřebná pracovní místa – často bez soudu – zaplněna tzv. „chovanci“. Zatímco vytěžený uran pomalu mizel na východě, počet obyvatel lágru rostl. K 3. 3. 1950 zde žilo 530, za 14 měsíců již 761 vězňů; 1. 3. 1953 – 964, 1. 7. 1956 – 1517…
 
Graficke pismenko Roku 1951 byl tábor nucených prací Vojna přebudován v Nápravně pracovní tábor Vojna (dobové značení NPT - U). Skladba „trestných činů“ vězňů mluvila za vše: „pokus o nedovolené opuštění republiky, podvracení lidově demokratického zřízení…“.
 
Graficke pismenko V rámci uvolňování atmosféry začátkem 60. let byl tábor k 1.6. 1961 zrušen. Nadále jej využívala armáda.
 
Graficke pismenko Až 16.6. 1999 vláda ČR usnesením č. 609 rozhodla o zbudování současného památníku ze zachovalých objektů (velitelství, korekce, „bunkr“ – podzemni samotka, ošetřovna…) spolu s umístěním tématické expozice. V lednu 2001 byl areál vyhlášen kulturní památkou. Památník je součástí Hornického muzea Příbram.

Text: historie
24.6. 2006 - Mass, Turyna Petr


OOO