Raně gotický jednolodní kostel byl založen před r. 1213. Poprvé zmiňován r. 1298. Přestavěn v roce 1560 a 1795. Současná pseudorománská a pseudogotická podoba pochází z roku 1869. Vybavení převážně barokní, ze zrušeného kláštera v Mariánské Týnici.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 08/2009

Kostel sv. Jakuba Staršího

Graficke pismenko Raně gotický kostel svatého Jakuba Staršího (či Většího) je nejstarší stavební památkou Příbrami. Kostel založila majitelka Příbrami Vojslava (sestra bl. Hroznaty) před rokem 1213, kdy osadu Příbram prodala pražskému biskupství. Kostel je poprvé zmiňován listinou z 6. června 1298. Přestavěn byl v roce 1560 a v 18. století (1795) byl barokně upraven. Současná pseudorománská a pseudogotická podoba stavby pochází z roku 1869. Poslední velká oprava byla provedena k 700. výročí posvěcení kostela – v roce 1998.
Milan Caha (zdroj: farapribram.webster.cz), 28.8. 2009

  historie

  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Obdélný jednolodní kostel s polygonálním presbytářem s opěráky. Věž je vysoká 34 m, o půdorysu 8,5 m x 7,6 m. Zevnitř jsou viditelné zazděné střílny. Pseudogotický vrchol věže, vytvořen po vzoru Týnského chrámu, vznikl za přestavby kostela 1869. Ve věži je umíráček a zvon Jakub, vážící 950 kg (posvěcen byl 12. října 1952). Většina vybavení je barokní a pochází ze zrušeného kláštera v Mariánské Týnici. Hlavní mramorový oltář je z roku 1750 od

  Milan Caha (zdroj: farapribram.webster.cz), 28.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Příbram